QUY TĂC TRÌNH BÀY TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

MÔI TRƯỜNG > KĨ NĂNG > HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC > Nghiên cứu khoa học > Nghiên cứu Tài liệu > Trình bày tham khảo

ThS. Trần Minh Hải.

Ngày 4/7/2006.

Cách ghi trích dẫn tham khảo

Thực tế có 3 hệ thống tham khảo chủ yếu được sử dụng.

 • Hệ thống "tác giả-ngày" còn được gọi là hệ thống Harvard.
 • Hệ thống số thứ tự được hay hệ thống Vancouver.
 • Hệ thống chữ cái - số, là một hệ thống trộn lẫn.

(Nguyễn Tấn Đại, 2007a)

Hướng dẫn viết trích dẫn và tài liệu tham khảo

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định hoàn chỉnh về cách trình bày tham khảo trong văn bản khoa học. Các trường đại học, các viện có những hướng dẫn cách trình bày luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ khác nhau. Các tạp chí khoa học cũng có quy tắc trình bày riêng, khác với cách trình bày cuả trường, viện.

Ở đây, chúng tôi hướng dẫn cách trình bày danh mục tham khảo đảm bảo tính hệ thống, hướng đến các chuẩn cuả thế giới.

Trích dẫn :: quotation

Xem chi tiết về trích dẫn

Các tài liệu tham khảo có thể là các biểu đồ hay bảng số liệu.

Trích dẫn cần thống nhất với quy tắc trình bày danh mục tham khảo. Với cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo ở đây, trích dẫn sẽ được ghi theo quy tắc sau

Trích dẫn trực tiếp

 • "Dữ liệu trích dẫn" (trong ngoặc kép) (Tác giả, năm) (trong ngoặc đơn, dấu phẩy).

(Nguyễn Tấn Đại, 2007b)

Ví dụ

Kết quả của nghiên cứu khoa học là bằng chứng trong các vấn đề tranh chấp, vụ kiện tại toà án. "Một dữ liệu sau khi công bố trên một tập san khoa học có thể xem là một chứng từ khoa học.  Chứng từ khoa học có thể sử dụng trong các phiên tòa để đi đến một phán quyết." (Nguyễn Văn Tuấn, 2010)

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Tuấn. 2010. Rất cần nghiên cứu về Biển Đông. [trực tuyến]. Trong Nguyễn Văn Tuấn. Cập nhật 25/6/2011 [tham khảo 29/6/2011]. Địa chỉ truy cập: < http://nguyenvantuan.net/news/6-news/1280-rat-can-nghien-cuu-ve-bien-dong>.

Trích dẫn gián tiếp

 • Diễn nghiã cuả dữ liệu trích dẫn (không có ngoặc kép) (Tác giả, năm) (trong ngoặc đơn, dấu phẩy).

(Nguyễn Tấn Đại, 2007b)

Ví dụ

 

Quy tắc viết danh mục tài liệu tham khảo

Xem chi tiết

Nội dung gồm:

 • Sắp xếp
 • Cấu trúc biểu tham khảo
 • Số thứ tự
 • Tác giả: tác giả Việt Nam, tác giả nước ngoài, nNhiều tác giả; tTác giả là một cơ quan, tổ chức; tTài liệu không có tác giả; xXác định tên tác giả nước ngoài
 • Năm xuất bản: mMột tác giả có nhiều tài liệu được tham khảo trong một năm...
 • Nhan đề: tTham khảo toàn bộ cuốn sách; tTham khảo một phần cuả cuốn sách; báo cáo khoa học, luận án; tTham khảo một phần cuả báo cáo khoa học, luận án... ; tham khảo một bài trong kỉ yếu hội nghị; bài báo đăng trong báo định kì; chú ý
 • Cơ quan xuất bản: sSách, chuyên khảo, báo cáo hội nghị được xuất bản; nhiều nơi xuất bản, nhiều đơn vị xuất bản; báo cáo kĩ thuật, luận án,...; ấn bản định kì như báo, tạp chí
 • Thông tin ấn loát: ấn bản không liên tục; ấn bản liên tục như bài báo; không có tập và số; bài báo trong số chuyên đề, không thuộc hệ thống phát hành định kì thông thường.

Các trường hợp cụ thể

Xem chi tiết

Nội dung gồm

 • Sách in: Tham khảo toàn bộ cuốn sách; Tham khảo một phần cuả cuốn sách
 • Báo cáo khoa học: Báo cáo khoa học, luận án; Tham khảo một phần cuả báo cáo khoa học, luận án... ; Tham khảo một bài trong kỉ yếu hội nghị
 • Bài báo: Bài báo đăng trong báo định kì; Trích dẫn lời cuả nhà khoa học được nhà báo ghi lại và đăng trên báo
 • Văn bản pháp quy: Văn bản pháp quy; Tiêu chuẩn, quy chuẩn...
 • Tài liệu điện tử: Phương tiện phát hành, Ngày tham khảo, Địa chỉ truy cập

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Tấn Đại. 2007a. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học : Sắp xếp và trình bày tham khảo [trực tuyến].Giáo trình điện tử "Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học". Cập nhật 11/06/2007 [tham khảo 24/07/2009]. Địa chỉ truy cập: <http://www.khoahocviet.info/meresci/vi/meresci03c2.html>.
 • Nguyễn Tấn Đại. 2007b. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học : Vấn đề chuẩn hoá quy tắc trình bày tham khảo ở Việt Nam [trực tuyến].  Giáo trình điện tử "Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học". Cập nhật 11/06/2007 [tham khảo 12/07/2009]. Địa chỉ truy cập: <http://www.khoahocviet.info/meresci/vi/meresci03d.html>.

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật nội dung: 6/1/2012.